Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน(เครนเหนือศีรษะ,เครนรางเดี่ยว)

คุณสมบัติสินค้า:

โอเวอร์เฮดเครน ภาษาอังกฤษคือOverhead Crane หรือ เครนเหนือศีรษะ คือ ชนิดของเครนที่ถูกติดตั้งในระดับสูงแขวนอยู่บนรางเครนที่ติดตั้งไว้บนฝ้าเพดานหรือโครงสร้างเสาของอาคารหรือโรงงาน มีการใช้งานในพื้นที่ภายในโรงงานหรืออาคารโดยทั่วไป เครนแขวนเพดานถูกออกแบบมาเพื่อการขนส่งวัตถุหนักในพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้

หมวดหมู่ : INDUSTRIAL CRANE

Share

Overhead Crane แปลว่า?

Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน แปลว่าเครนเหนือศีรษะ มีทั้งแบบเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว และ เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ จัดเป็นชนิดของเครนที่ใช้ในการยกและย้ายวัตถุหนักในสถานที่ปิดหรือเปิด โดยมีระบบการทำงานที่ถูกติดตั้งบนรางข้างต้นหรือโครงสร้างของหลังคาในโรงงาน ส่วนประกอบหลักของ Overhead Crane ประกอบด้วย:

1.Hoist (รอกไฟฟ้า)ส่วนที่ใช้ในการยกวัตถุ โดยสามารถเคลื่อนที่ตามแนวนอนและแนวตั้ง
2.Trolley (ล้อกระบะเลื่อน) ใช้ในการย้ายรอกแนวนอน และสามารถเลื่อนไปตามแนวราง
3.Bridge (สะพาน) เป็นส่วนของรางที่รอกและรถกระบะเลื่อนเคลื่อนที่บนมัน สามารถแบกน้ำหนักได้มาก
4.Runways (ราง) เป็นรางที่ติดตั้งในด้านข้างต้นของพื้นที่ และเป็นทางที่สะพานเคลื่อนที่ได้
5.End Trucks (ล้อส่วนปลาย) ส่วนที่ยึดและสนับสนุนสะพานกับราง และช่วยในการเคลื่อนที่ของสะพานตามราง

Overhead Cranes ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานและโกดังที่ต้องการการยกของหนักและการขนส่งในพื้นที่แนวนอนและตั้งฉาก ความสามารถในการควบคุมแนวตั้งและนอนอย่างแม่นยำทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานอุตสาหกรรมและการผลิต

Overhead Crane แบบเครนรางเดี่ยว หรือเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยวเป็นระบบยกของที่ใช้โครงสร้างรางเดี่ยวเป็นส่วนหลักในการแบกรับน้ำหนักของเครนและวัตถุที่ต้องยก ส่วนหัวยก (hoist) จะถูกติดตั้งไว้ด้านล่างของรางและเคลื่อนที่ตามแนวของรางเดี่ยวนั้น

 

คุณสมบัติและข้อดีของ Overhead Crane แบบเครนรางเดี่ยว

1.งบประมาณต่ำกว่า โดยทั่วไปเครนรางเดี่ยวมีราคาที่ถูกกว่าเครนรางคู่ เนื่องจากมีความซับซ้อนและส่วนประกอบน้อยกว่า
2.น้ำหนักเบากว่า โครงสร้างรวมถึงรางนั้นมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเครนรางคู่
3.มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง: เนื่องจากมีส่วนประกอบน้อย สามารถปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้ง่ายขึ้น
4.การบำรุงรักษาง่าย ส่วนประกอบและโครงสร้างที่แตกต่างจากเครนรางคู่ทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม Overhead Crane แบบรางเดี่ยวอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการยกน้ำหนักมากหรือมีข้อจำกัดด้านระยะยกหรือความเร็วในการยกเทียบเท่าเครนรางคู่ ดังนั้น ในการเลือกใช้เครนเหนือศรีษะ เครนรางเดี่ยว ควรพิจารณาความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมของการติดตั้งให้รอบคอบ

การเลือก Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน

การเลือก Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยและเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานในโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ต่อไปนี้คือข้อแนะนำในการเลือก Overhead Crane

1.ความต้องการในการยกน้ำหนัก ควรประเมินน้ำหนักสูงสุดที่คุณต้องการยก และเลือกเครนที่มีความสามารถยกน้ำหนักมากกว่านั้นเพื่อป้องกันการใช้งานเกินความสามารถของเครน
2.ความกว้างของราง ควรพิจารณาพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เครนและความกว้างของรางที่จำเป็น
3.ความสูงของการยก ประเมินว่าคุณต้องการยกวัตถุในความสูงเท่าไร ต้องการสะดวกสบายเมื่อทำการยกในความสูงดังกล่าวหรือไม่
4.ประเภทของการใช้งาน เครนที่ใช้ในการยกวัตถุร้อน, วัตถุที่มีความเป็นกรด หรือสภาพแวดล้อมพิเศษอื่น ๆ อาจต้องการเครนที่มีคุณสมบัติพิเศษ
5.ประเภทของวัตถุ วัตถุที่ต้องการยกอาจมีรูปร่าง, ขนาด, หรือความสามารถในการจับจดิงที่แตกต่างกัน อาจต้องการเครนที่มีเทคโนโลยีในการยกที่เหมาะสม
6.งบประมาณ ต้องการเครนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี โดยพิจารณาต้นทุนรวมถึงราคาเครน, ค่าติดตั้ง, และค่าซ่อมบำรุงระยะยาว
7.ความปลอดภัย เครนที่มีระบบความปลอดภัย เบรค, สวิตช์ขาดโหลด, และระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
8.การบำรุงรักษา ประเมินว่าเครนที่ต้องการจะเลือกมีการบำรุงรักษาที่ง่ายหรือไม่ และว่าสามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายหรือไม่
การเลือก Overhead Crane ที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัย และสามารถรับรองได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

การคำนวณ overhead crane โอเวอร์เฮดเครน

การคำนวณ Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน (เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว) เป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้เครนที่เหมาะสมกับงานและปลอดภัย มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการคำนวณ มาดูรายละเอียดกัน:

1.น้ำหนักที่ต้องยก (Load Capacity): ต้องระบุน้ำหนักสูงสุดที่จะยก รวมถึงน้ำหนักของวัตถุ, อุปกรณ์ยก, และส่วนที่เพิ่มเติม
2.ระยะยก (Lifting Height) ความสูงที่ต้องยกวัตถุ มีผลต่อระบบยกและโครงสร้างของเครน
3.ระยะทางเคลื่อนที่ (Span and Travel Distance) ขนาดของรางและระยะทางที่เครนต้องเคลื่อนที่
4.ระดับการทำงาน (Duty Cycle) การพิจารณาความถี่ในการใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งาน
5.ความเร็วในการยกและเคลื่อนที่ วัดในหน่วยเมตรต่อนาที หรือเฟรมต่อนาที
6.สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดในการติดตั้ง อาจมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการออกแบบเครน
7.ข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
การคำนวณเหล่านี้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเข้าร่วม เนื่องจากมีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แรง การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการประเมินความปลอดภัย การคำนวณผิดพลาดจะสามารถนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควรมอบหมายงานนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญและใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการช่วยคำนวณและออกแบบ

 

เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว สำหรับเคลื่อนย้าย ความแข็งแกร่งสูงสุดสำหรับเดดเวทขั้นต่ำ เครนเหนือศีรษะคานเดียวของเรามีความแข็งแกร่งสูงสุดสำหรับน้ำหนักเดดเวทขั้นต่ำ ซึ่งช่วยให้โหลดบนรันเวย์เครนให้เหลือน้อยที่สุด และสามารถเลือกการออกแบบที่คุ้มค่าสำหรับอาคารได้ แนวทางนี้จะให้โซลูชันที่คุ้มค่าแก่คุณ พวกเขายังรวมถึงหน่วยรอกที่มีความเร็วในการจัดการสูงและประโยชน์ของรูปทรงเครนที่โดดเด่น ส่งผลให้มีลักษณะการเดินทางที่ยอดเยี่ยม เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมที่มากขึ้น


Overhead Craneเครนเหนือศร๊ษะเครนรางเดี่ยว โอเวอร์เฮดเครน การคำนวณ overhead crane การเลือก Overhead Crane เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว Overhead Crane เครนเหนือศรีษะ

 

สนใจสินค้าของเราติดต่อได้ทาง

บริษัท พีตาร์ โซลูชั่น จำกัด

9/375 ม. 1 ต ตำบล ศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel: 02-0299314 Fax: 02-0299314  Hotline 089-5556573

Email : petarsolution@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้